Munafik ialah kelihatan suci di luar tetapi jahat di dalam (John Bunyan)

Leave a Reply