Emas diuji dengan api, manusia diuji dengan emas (Peribahasa Jepang)

Leave a Reply